مثلث کنکور

مثلث کنکور 

مثلث کنکور چیست؟ دکتر اکرم راشدی، توضیحاتی ارزشمندی را پیرامون تأثیر مثلت کنکور در موفقیت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ارائه می‌کند.